Tuyệt chiêu ‘đầu tư tận hưởng’ của giới nhà giàu Việt