Tiếp vụ bức xúc của GS Trần Thanh Vân về khách sạn "Vì Khoa học"

Khách sạn Vì Khoa học đang xây dựng dở dang.Ảnh: X.N
Khách sạn Vì Khoa học đang xây dựng dở dang.Ảnh: X.N
Khách sạn Vì Khoa học đang xây dựng dở dang.Ảnh: X.N

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top