Bình Định: Hỗ trợ 32 tỉ đồng di dời khách sạn, lấy đất làm công viên

Tỉnh Bình Định hỗ trợ 32 tỉ đồng để di dời khách sạn.
Tỉnh Bình Định hỗ trợ 32 tỉ đồng để di dời khách sạn.
Tỉnh Bình Định hỗ trợ 32 tỉ đồng để di dời khách sạn.
Lên top