Tiếc hùi hụi 150 căn hộ sắp bị phá bỏ vì dân "chê" không ở

Ba tòa nhà dân 'chê', chủ đầu tư xin phá bỏ ở Hà Nội.
Ba tòa nhà dân 'chê', chủ đầu tư xin phá bỏ ở Hà Nội.