Sức bật sau khủng hoảng từ đầu tư bền vững

Từ những năm 2000, BIM Group đã đưa vào hoạt động hàng loạt các dự án nuôi tôm lớn (ảnh: BIM Group)
Từ những năm 2000, BIM Group đã đưa vào hoạt động hàng loạt các dự án nuôi tôm lớn (ảnh: BIM Group)
Từ những năm 2000, BIM Group đã đưa vào hoạt động hàng loạt các dự án nuôi tôm lớn (ảnh: BIM Group)
Lên top