Quyền Linh yêu thích chăm sóc cây cảnh và trồng cả một vườn hồng đẹp

Khu vườn của gia đình MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC.
Khu vườn của gia đình MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC.
Khu vườn của gia đình MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC.
Lên top