Hoài Linh, Quyền Linh, Giang còi: 3 sao có tài sản khủng sống "thuần nông"

Các ngôi sao sống thuần nông dù có khối tài sản khủng. Ảnh: NSCC.
Các ngôi sao sống thuần nông dù có khối tài sản khủng. Ảnh: NSCC.
Các ngôi sao sống thuần nông dù có khối tài sản khủng. Ảnh: NSCC.
Lên top