Quý IV/2017: Loạt dự án “hot” tung chính sách bán hàng hấp dẫn