Quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng trên các tuyến đường mới mở