Quang cảnh mục nát loạt chung cư cũ sắp được các "ông lớn" bất động sản cải tạo

Lối lên cầu thang chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng đã bị xuống cấp.
Lối lên cầu thang chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng đã bị xuống cấp.
Lối lên cầu thang chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng đã bị xuống cấp.
Lên top