Ứng phó với động đất:

Không được chủ quan với những chung cư cũ

Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: H.N
Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: H.N
Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: H.N
Lên top