Nhà vườn hơn 1.300m2 của diễn viên Hồng Đăng - "Người phán xử"

Nhà vườn của Hồng Đăng. Ảnh: NSCC
Nhà vườn của Hồng Đăng. Ảnh: NSCC
Nhà vườn của Hồng Đăng. Ảnh: NSCC
Lên top