Sao Việt bài trí phòng ngủ cho con thế nào trong tổ ấm hàng chục tỉ đồng?

Phòng ngủ của các con sao Việt. Ảnh: NSCC
Phòng ngủ của các con sao Việt. Ảnh: NSCC
Phòng ngủ của các con sao Việt. Ảnh: NSCC
Lên top