Nguyên tắc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới nhất

Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự án, phù hợp với quy hoạch xây dựng. Ảnh: Huân Cao
Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự án, phù hợp với quy hoạch xây dựng. Ảnh: Huân Cao
Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự án, phù hợp với quy hoạch xây dựng. Ảnh: Huân Cao
Lên top