Người bị tâm thần có được thừa kế đất đai không?

Lên top