Minh Hằng, Ngọc Sơn và sao Việt có cơ ngơi rộng hàng nghìn m2 giá tiền tỉ

Các sao Việt có cơ ngơi rộng hàng nghìn m2. Ảnh: NSCC, cắt từ clip.
Các sao Việt có cơ ngơi rộng hàng nghìn m2. Ảnh: NSCC, cắt từ clip.
Các sao Việt có cơ ngơi rộng hàng nghìn m2. Ảnh: NSCC, cắt từ clip.
Lên top