“Mánh khóe” kiếm tiền của môi giới bất động sản

Vì lợi nhuận nhiều môi giới bất động sản thổi giá lên cao để ăn tiền chênh. Những người mua đất đầu tư hoặc để sử dụng thật phải cẩn thận kẻo bị hớ. Ảnh: Cao Nguyên.
Vì lợi nhuận nhiều môi giới bất động sản thổi giá lên cao để ăn tiền chênh. Những người mua đất đầu tư hoặc để sử dụng thật phải cẩn thận kẻo bị hớ. Ảnh: Cao Nguyên.
Vì lợi nhuận nhiều môi giới bất động sản thổi giá lên cao để ăn tiền chênh. Những người mua đất đầu tư hoặc để sử dụng thật phải cẩn thận kẻo bị hớ. Ảnh: Cao Nguyên.
Lên top