Lâm Đồng: Công an điều tra việc phân lô bán nền ở TP.Bảo Lộc

"Dự án" Làng sinh thái nghỉ dưỡng La Melodie Đam B'ri 1 thực chất là phân lô bán nền. Ảnh: Quốc Khánh
"Dự án" Làng sinh thái nghỉ dưỡng La Melodie Đam B'ri 1 thực chất là phân lô bán nền. Ảnh: Quốc Khánh
"Dự án" Làng sinh thái nghỉ dưỡng La Melodie Đam B'ri 1 thực chất là phân lô bán nền. Ảnh: Quốc Khánh
Lên top