Khu dân cư Cồn Tân Lập: Khánh Hòa điều chỉnh tăng tầng đối với 2 công trình

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập vừa được phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 sau nhiều năm bị bỏ hoang. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập vừa được phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 sau nhiều năm bị bỏ hoang. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập vừa được phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 sau nhiều năm bị bỏ hoang. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top