Không để dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập thành điểm nóng phức tạp

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa kéo dài từ năm 2003 đến nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa kéo dài từ năm 2003 đến nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa kéo dài từ năm 2003 đến nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top