Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) : Cổ phiếu “hot” mới của ngành xây dựng

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng thịnh Incons thực hiện Nghi lễ gõ chiêng khai trương phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên của công ty niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE)
Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng thịnh Incons thực hiện Nghi lễ gõ chiêng khai trương phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên của công ty niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE)
Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng thịnh Incons thực hiện Nghi lễ gõ chiêng khai trương phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên của công ty niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top