Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại 8B Lê Trực theo 2 bước

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ tum thang và tầng 19 ở giai đoạn 1, dự kiến, ngày 15.5 sẽ bước vào giai đoạn 2 của việc tháo dỡ. Ảnh: Tạ Quang
Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ tum thang và tầng 19 ở giai đoạn 1, dự kiến, ngày 15.5 sẽ bước vào giai đoạn 2 của việc tháo dỡ. Ảnh: Tạ Quang
Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ tum thang và tầng 19 ở giai đoạn 1, dự kiến, ngày 15.5 sẽ bước vào giai đoạn 2 của việc tháo dỡ. Ảnh: Tạ Quang
Lên top