"Giá đất trong vài năm tới có thể tăng đến 200%"

Nhiều nơi giá đất tăng tới vài trăm % chỉ trong vòng vài năm. Ảnh: T.HÙNG
Nhiều nơi giá đất tăng tới vài trăm % chỉ trong vòng vài năm. Ảnh: T.HÙNG
Nhiều nơi giá đất tăng tới vài trăm % chỉ trong vòng vài năm. Ảnh: T.HÙNG
Lên top