Ghé thăm vườn rau thủy canh trồng trên sân thượng của Thanh Duy - Kha Ly

Vườn rau sạch của Thanh Duy - Kha Ly. Ảnh: NSCC
Vườn rau sạch của Thanh Duy - Kha Ly. Ảnh: NSCC
Vườn rau sạch của Thanh Duy - Kha Ly. Ảnh: NSCC
Lên top