Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án. Ảnh: Đình Trường
Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án. Ảnh: Đình Trường
Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án. Ảnh: Đình Trường
Lên top