Di dời 12 bộ ngành ra khỏi nội đô: Đấu giá trụ sở cũ ra sao?

Một số bộ đã di chuyển trụ sở ra khỏi khu vực nội đô.
Một số bộ đã di chuyển trụ sở ra khỏi khu vực nội đô.
Một số bộ đã di chuyển trụ sở ra khỏi khu vực nội đô.
Lên top