Cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm tại 4 xã, phường trước 30.6

Hàng loạt công trình xây dựng "vượt tầng" tại dự án Ocean View Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Hàng loạt công trình xây dựng "vượt tầng" tại dự án Ocean View Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Hàng loạt công trình xây dựng "vượt tầng" tại dự án Ocean View Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top