Vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An: Chủ đầu tư trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm

Mặc dù đã bị xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ nhưng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh vẫn trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Diệu Anh
Mặc dù đã bị xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ nhưng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh vẫn trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Diệu Anh
Mặc dù đã bị xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ nhưng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh vẫn trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Diệu Anh
Lên top