Cảnh báo việc mua bán nhà ở trong tương lai tại nhiều dự án đang thế chấp

Sở Xây dựng TPHCM liên tiếp ra cảnh báo về việc bán nhà trong tương lai của nhiều dự án đang thế chấp. Ảnh: K.A
Sở Xây dựng TPHCM liên tiếp ra cảnh báo về việc bán nhà trong tương lai của nhiều dự án đang thế chấp. Ảnh: K.A
Sở Xây dựng TPHCM liên tiếp ra cảnh báo về việc bán nhà trong tương lai của nhiều dự án đang thế chấp. Ảnh: K.A
Lên top