Doanh nghiệp bất động sản thiếu mặn mà với nhà ở cho công nhân

Thay đổi một số cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tiếp cận nhà ở xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Thay đổi một số cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tiếp cận nhà ở xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Thay đổi một số cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tiếp cận nhà ở xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top