Căn hộ dưới 25m2: Giấc mơ an cư của người thu nhập thấp

Cho phép xây dựng căn hộ dưới 25m2 sẽ là giải pháp có chốn an cư cho người thu nhập thấp trong bối cảnh hiện nay. Ảnh minh họa. Ảnh: PV
Cho phép xây dựng căn hộ dưới 25m2 sẽ là giải pháp có chốn an cư cho người thu nhập thấp trong bối cảnh hiện nay. Ảnh minh họa. Ảnh: PV
Cho phép xây dựng căn hộ dưới 25m2 sẽ là giải pháp có chốn an cư cho người thu nhập thấp trong bối cảnh hiện nay. Ảnh minh họa. Ảnh: PV
Lên top