Đề xuất tăng giá đất bằng 41% giá thị trường:

Giấc mơ nhà ở cho người thu nhập thấp càng xa

TPHCM đề xuất điều chỉnh tăng giá đất bằng 41% giá thị trường. Ảnh: PV
TPHCM đề xuất điều chỉnh tăng giá đất bằng 41% giá thị trường. Ảnh: PV
TPHCM đề xuất điều chỉnh tăng giá đất bằng 41% giá thị trường. Ảnh: PV
Lên top