Làm sao đủ chốn an cư cho người thu nhập thấp?

Giấc mơ an cư ngày càng xa vời với người thu nhập thấp. Ảnh: PV
Giấc mơ an cư ngày càng xa vời với người thu nhập thấp. Ảnh: PV
Giấc mơ an cư ngày càng xa vời với người thu nhập thấp. Ảnh: PV
Lên top