4 trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể. Ảnh: Nguyễn Hà
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể. Ảnh: Nguyễn Hà
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top