Chi tiết hồ sơ, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất

Người dân phải gia hạn quyền sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng. Ảnh: M.H
Người dân phải gia hạn quyền sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng. Ảnh: M.H
Người dân phải gia hạn quyền sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng. Ảnh: M.H
Lên top