Vỉa hè ở Hà Nội bị lấn chiếm: "Đừng làm theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”

Chiếm dụng vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám làm nơi trông xe, học sinh chỉ còn nước chạy nô dưới đường. Ảnh: TN
Chiếm dụng vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám làm nơi trông xe, học sinh chỉ còn nước chạy nô dưới đường. Ảnh: TN
Chiếm dụng vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám làm nơi trông xe, học sinh chỉ còn nước chạy nô dưới đường. Ảnh: TN