Vi phạm quy định PCCC, tầng hầm chung cư CT11 Kim Văn Kim Lũ bị đình chỉ hoạt động

Phòng kỹ thuật điện tại tầng hầm chưa được ngăn cháy với khu vực để xe.
Phòng kỹ thuật điện tại tầng hầm chưa được ngăn cháy với khu vực để xe.