Vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi ở Hà Tĩnh gần như chưa được xử lý

Tình trạng nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái ảnh hưởng tiêu thoát lũ ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Tình trạng nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái ảnh hưởng tiêu thoát lũ ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Tình trạng nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái ảnh hưởng tiêu thoát lũ ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top