UBND huyện Krông Pắk, Đắc Lắc: Tích cực khắc phục tình trạng thừa giáo viên

UBND huyện Krông Pắk đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt phương án giải quyết số giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế tại các trường học. Ảnh: Đ.T.KIÊN
UBND huyện Krông Pắk đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt phương án giải quyết số giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế tại các trường học. Ảnh: Đ.T.KIÊN
UBND huyện Krông Pắk đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt phương án giải quyết số giáo viên hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế tại các trường học. Ảnh: Đ.T.KIÊN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top