Trở lại bài báo “Con voi chui tọt lỗ kim”: UBND quận Hai Bà Trưng thu hồi quyết định cấp sổ đỏ

Vị trí ô đất tranh chấp
Vị trí ô đất tranh chấp