TPHCM: Mua nhà 12 năm vẫn chưa được sang tên

Nhà, đất bà Mì ở từ năm 2005 đến nay vẫn chưa sang tên được vì ông Khuê né tránh. Ảnh: P.B
Nhà, đất bà Mì ở từ năm 2005 đến nay vẫn chưa sang tên được vì ông Khuê né tránh. Ảnh: P.B
Nhà, đất bà Mì ở từ năm 2005 đến nay vẫn chưa sang tên được vì ông Khuê né tránh. Ảnh: P.B