Thủ tục từ Hà Nội về quê cho người không đăng ký tạm trú, tạm vắng

Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào thành phố. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào thành phố. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào thành phố. Ảnh: Hà Phương
Lên top