Thái Bình: Phà Thái Phú 2 hoạt động bình thường trở lại

Phà Thái Phú 2 (Vũ Thư, Thái Bình) hoạt động bình thường trở lại. Ảnh NDCC
Phà Thái Phú 2 (Vũ Thư, Thái Bình) hoạt động bình thường trở lại. Ảnh NDCC
Phà Thái Phú 2 (Vũ Thư, Thái Bình) hoạt động bình thường trở lại. Ảnh NDCC
Lên top