Thái Bình: Phà dừng do tranh chấp, hàng trăm người dân bị ảnh hưởng

Phà Thái Phú 2 (Vũ Thư, Thái Bình) dừng hoạt động trong ngày 1.4. Ảnh NDCC
Phà Thái Phú 2 (Vũ Thư, Thái Bình) dừng hoạt động trong ngày 1.4. Ảnh NDCC
Phà Thái Phú 2 (Vũ Thư, Thái Bình) dừng hoạt động trong ngày 1.4. Ảnh NDCC
Lên top