Ngày đầu chuyển trạng thái bình thường mới ở Hải Dương

Từ 0h ngày 1.4, Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới chống dịch COVID-19. Ảnh NH
Từ 0h ngày 1.4, Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới chống dịch COVID-19. Ảnh NH
Từ 0h ngày 1.4, Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới chống dịch COVID-19. Ảnh NH
Lên top