Thái Bình: Dự án giải phóng mặt bằng nhanh kỷ lục do dân tự nguyện hiến đất

Người dân xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tự nguyện phá dỡ tường, cổng kiên cố để hiến đất cho nhà nước mở rộng, xây mới đường ĐH.78. Ảnh: T.D
Người dân xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tự nguyện phá dỡ tường, cổng kiên cố để hiến đất cho nhà nước mở rộng, xây mới đường ĐH.78. Ảnh: T.D
Người dân xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tự nguyện phá dỡ tường, cổng kiên cố để hiến đất cho nhà nước mở rộng, xây mới đường ĐH.78. Ảnh: T.D
Lên top