Thái Thụy - Thái Bình: Dân khổ sở vì "binh đoàn" xe tải hoành hành

Người dân các xã Thụy Quỳnh, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình) khổ sở vì xe quá tải hoành hành. Ảnh: T.D
Người dân các xã Thụy Quỳnh, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình) khổ sở vì xe quá tải hoành hành. Ảnh: T.D
Người dân các xã Thụy Quỳnh, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình) khổ sở vì xe quá tải hoành hành. Ảnh: T.D
Lên top