Muôn kiểu thả cá chép tiễn ông Táo ở Sài thành

Người dân thả cá chép tiễn ông Táo  tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quận Tân Bình). Ảnh: Ngọc Tiến
Người dân thả cá chép tiễn ông Táo tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quận Tân Bình). Ảnh: Ngọc Tiến
Người dân thả cá chép tiễn ông Táo tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quận Tân Bình). Ảnh: Ngọc Tiến

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM