Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu: Cần có lộ trình

1 lít xăng sẽ gánh tới 8.000 đồng thuế.
1 lít xăng sẽ gánh tới 8.000 đồng thuế.