Tân Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An giải quyết trường hợp điểm cao nhất vẫn trượt

Đợt xét tuyển dụng viên chức giáo dục do Sở GDĐT Nghệ An tổ chức.
Đợt xét tuyển dụng viên chức giáo dục do Sở GDĐT Nghệ An tổ chức.
Đợt xét tuyển dụng viên chức giáo dục do Sở GDĐT Nghệ An tổ chức.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top